โค้ดแทรก swf

<object width="100%" height="500"><param name="movie" value="ที่อยู่ของไฟล์ swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="ที่อยู่ของไฟล์ swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="100%" height="500" /> </object>

แก้ไขครั้งสุดท้าย: พุธ, 17 มิถุนายน 2020, 7:56AM